Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Aktualności

29 stycznia 2021 15:50 | Aktualności

Organizacja zajęć w szkole od 1 lutego

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkoły.

Uczniowie klas I–III oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym kontynuują naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego, określonych w wytycznych MEiN, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Uczniowie klas IV–VIII do 14 lutego br. będą nadal uczyć się zdalnie.

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek nadal organizować zajęcia lub zajęcia zdalne w szkole dla uczniów klas IV–VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się w domu.
Dla uczniów, którzy z innych przyczyn nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor może takie zajęcia zorganizować w szkole.

W szkole będzie można zorganizować, w ramach konsultacji z nauczycielami, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty.

Przeczytano: 81 razy. Wydrukuj|Do góry