Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Aktualności

08 listopada 2020 12:35 | Aktualności

Organizacja pracy szkoły od 9 listopada br.

Szanowni Państwo,

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją pandemiczną, od 9 listopada do 29 listopada br. zostaje wydłużony okres nauki zdalnej dla klas IV-VIII. Nauczaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość we wskazanym okresie zostaną również objęci uczniowie klas I-III, natomiast oddział przedszkolny będzie funkcjonował bez zmian w trybie stacjonarnym.

Zarówno uczniowie klas I-III, jak również uczniowie klas IV-VIII będą realizowali zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć z wykorzystaniem platformy Office 365 i aplikacji Teams oraz dziennika elektronicznego. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji lekcji online w oddziałach I-III przekażą Państwu wychowawcy klas za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wsparcie i współpracę w realizacji zadań, które stwarza nauczanie zdalne. Pragniemy także poinformować, że w przypadku dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz dzieci osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła zapewni Państwa dzieciom niezbędne zajęcia opiekuńcze  w świetlicy szkolnej.

Z życzeniami zdrowia i szybkiego powrotu do szkoły, Jarosław Kobiec

Przeczytano: 171 razy. Wydrukuj|Do góry