Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Aktualności

06 listopada 2017 00:54 | Aktualności

Ślubowanie

27 października 2017 roku, tę datę z pewnością zapamiętają wszyscy najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Tego dnia nastąpiły ważne dla pierwszaków chwile - zostali oni przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej.

Uroczystość  rozpoczął Pan Dyrektor, serdecznie witając zaproszonych gości: panią Sylwię Kasprzyk – radną Rady Gminy Strawczyn, panią Monikę Sideł – kierownika referatu oświaty UG Strawczyn, panią Annę Szczerek – przewodniczącą Rady Rodziców, pana Mariana Pieca – sołtysa sołectwa  Chełmce, a także rodziców, nauczycieli i uczniów.

Pierwszoklasiści przygotowali, pod opieką pani Kazimiery Woźniak, program artystyczny, w którym przedstawili swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne. Ponadto wykazali się wiedzą matematyczną, a także znajomością zasad bezpiecznego przemieszczania się w ruchu ulicznym.

Następnie uczniowie złożyli uroczystą przysięgę – ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę i swą postawą sprawiać radość nauczycielom oraz rodzicom. Gdy pierwszoklasiści wypowiedzieli słowa przysięgi, pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania ich na uczniów. Uroczystość zakończyła się wręczeniem wszystkim pierwszakom upominków. Z całą pewnością można stwierdzić, że egzamin na ucznia zdali śpiewająco!

Przeczytano: 692 razy. Wydrukuj|Do góry

Ślubowanie 2017