Szkoła Podstawowa w Chełmcach
http://spchelmce.pl

31 sierpnia 2020 14:56 | Aktualności

Spotkania wychowawców z rodzicami.

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów klas 0 - VIII

2 września 2020 r.


Godzina - 16:00 - klasy: IV (wejście od pokoju nauczycielskiego) i VII (wejście główne)

Godzina - 16:30 - klasy VIII (wejście główne) i III (wejście od pokoju nauczycielskiego)

Godzina - 17:00 - klasy VI (wejście główne), II i 0 (wejście od pokoju nauczycielskiego)

Godzina - 17:30 - klasy I i V (wejście od pokoju nauczycielskiego)


Podczas zebrań z wychowawcą obowiązują PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE SZKOŁY.

Prosimy o:

- zachowanie dystansu społecznego wobec wszystkich osób przebywających w szkole,

- nieprzyprowadzanie na spotkanie dzieci,

- wzięcie ze sobą długopisu