Szkoła Podstawowa w Chełmcach
http://spchelmce.pl

28 sierpnia 2020 13:24 | Aktualności

Organizacja rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/21

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z obecną sytuacją i przepisami obowiązującymi w naszym kraju wprowadzamy zasady mające na celu przede wszystkim zapewnienie maksimum bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i wszystkim pracownikom szkoły.

1 września (wtorek) 2020 r. uczniowie spotykają się z wychowawcami zgodnie
z przygotowanym harmonogramem. Uczniowie klasy przedszkolnej i pierwszej przychodzą do szkoły tylko z jednym rodzicem/opiekunem. Pozostali uczniowie wchodzą na teren szkoły bez rodziców/opiekunów. Informujemy o obowiązku noszenia maseczki na korytarzach szkolnych przez dzieci/uczniów oraz rodziców/opiekunów w całym obiekcie. Wchodząc na teren szkoły określonym wejściem należy zdezynfekować ręce i kierować się do wyznaczonej sali, gdzie będzie czekał wychowawca. Spotkanie z wychowawcą potrwa około 30 minut . Wychowawca zapozna uczniów z planem lekcji oraz udzieli wszelkich informacji dotyczących organizacji pracy w szkole i klasie zgodnie z obowiązującymi zaleceniami MEN, MZ i GIS. Po zakończonym spotkaniu wszyscy wychodzą ze szkoły tą samą drogą i zachowując dystans społeczny rozchodzą się do domów.

 

Prosimy o przestrzeganie poniższego harmonogramu:

Godzina 8.30

klasa VIII, sala nr 5, wejście od pokoju nauczycielskiego,

Klasa VII, sala nr 3, wejście główne

Godzina 8.45

Klasa VI, sala nr 4, wejście główne

klasa V, sala nr 1, wejście od pokoju nauczycielskiego

Godzina 9.00

Klasa II, sala nr 7, wejście od pokoju nauczycielskiego

Klasa III, sala nr 8, wejście od pokoju nauczycielskiego

Klasa IV, sala nr 6 ,wejście główne

Klasa I ,sala gimnastyczna, wejście od stołówki szkolnej

Godzina 10.00

Oddział przedszkolny, sala gimnastyczna, wejście główne

 

Dyrektor Szkoły

Jarosław Kobiec