B Szkoła Podstawowa w Chełmcach
Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Kadra

Grażyna Okrój

Funkcje: Pracownik obsługi