Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Kadra

Ewa Zapała

Funkcje: Pracownik obsługi