B Szkoła Podstawowa w Chełmcach
Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Kadra

Małgorzata Masłowska

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Religia