Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Kadra

Henryk Osmenda

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie fizyczne