Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Kadra

Krystyna Nowek

Funkcje: Nauczyciel

Przedmioty: Wychowanie przedszkolne