Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Kadra

Witold Dzienniak

Funkcje: Pracownik obsługi