Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Mapa strony

Szkoła Podstawowa w Chełmcach
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Ochrona danych osobowych
Przetargi
Galerie
Dzień Edukacji Narodowej 13.10.2010
Ślubowanie uczniów klasy I - 20.10.2010
Apel z okazji Święta Niepodległości 10.11.2010
Andrzejki 2010
Święty Mikołaj w szkole - 7 XII 2010
Wizyta uczniów kl. I-III w JRG nr 3 w Kielcach
Z wizytą w Domu Dziecka
Szkolna Wigilia
Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa kl.0-III
Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa kl.0-III (Galeria II)
Dzień Babci i Dziadka, Zabawa karnawałowa kl.0-III (Galeria III)
Konkurs Kolęd (Galeria I)
Konkurs Kolęd (Galeria II)
Konkurs Kolęd (Galeria III)
Zabawa karnawałowa kl. IV-VI
Dzień Kobiet
Dyskoteka z okazji Dnia Kobiet
21 marca 2011 - Dzień wiosny w kl. 0-III
21 marca 2011 - Dzień wiosny w kl. IV-VI
Sprawdzian 2011
V Gminny Konkurs Języka Angielskiego
3 maja
VI Gminny Konkurs Recytatorki Klas Przedszkolnych
Dzień Matki
Wycieczka I-III
13 czerwca - wycieczka kl. IV-VI
Zakończenie roku 2010/11 - cz. 1
Zakończenie roku 2010/11 - cz. 2
Dzień Nauczyciela
Ślubowanie ucz. kl. I
11 listopada
Zabawa andrzejkowa 2011
Wizyta Św. Mikołaja
Wizyta w Domu Dziecka
Wigilia 2011
Konkurs czytelniczy
8 III 2012
VI szkolny Festyn Rodzinny
Wycieczka kl.IV-VI do Warszawy
Zakończenie roku szkolnego 2011/12 - cz.1 kl.0-III
Zakończenie roku szkolnego 2011/12 - cz.2 kl.IV-VI
Dzień Edukacji Narodowej 2012
Ślubowanie 2012
Święto Niepodległości 2012
Andrzejki 2012
Mikołaj 2012
Wigilia szkolna 2012
Wigilie klasowe 2012
konkurs czytelniczy
Zabawa karnawałowa kl. 0-III 2013
Zabawa karnawałowa kl. IV-VI 2013
8 marca 2013
Spotkanie rekolekcyjne
Pisanka kl. III
Pisanka wielkanocna, kl.III 2013 r.
Dzień wiosny I-III 2013
Dzień wiosny kl. IV-VI 2013 r.
Sprawdzian 2013
Apel "Zdrowie..."
Święto Ziemi 2013
Konkurs literacki 2013
3 maja 2013
Dzień Unii Europejskiej 2013
Szkolny Konkurs Recytatorski 2013
Szkolne Dni Matematyki
Język angielski 2013
Dzień Edukacji Narodowej 2013
Ślubowanie 2013
Święto Niepodległości 2013
Dzień Życzliwości 2013
Dzień Kobiet 2014
Dzień Wiosny 2014
Dzień Ziemi 2014
3 Maja 2014
Konkurs recytatorski 2014
Dzień Edukacji Narodowej 2014
Święto Niepodległości 2014
Wigilie 2014
Konkurs Kolęd 2015
Dzień Babci i Dziadka
Karnawał 2015
Dzień Edukacji Narodowej 2015
Ślubowanie 2015
Święto Niepodległości 2015
Pasowanie na Przedszkolaka 2015
Dzień Życzliwości 2015
Andrzejki IV-VI 2015
Mikołaj 2015
Wigilia 2015
Kolędy 2016
Dyskoteka karnawałowa 2016
Choinka 2016
Dzień Babci w przedszkolu
Powitanie wiosny 2016
Dzień Edukacji Narodowej 2016
Ślubowanie 2016
11 listopada 2016
Konkurs Pieśni Patriotycznej 2016
Życzliwość 2016
Andrzejki 2016
Dzień Zdrowia 2017
Dzień Książki 2017
Apel wielkanocny 2017
Dzień Ziemi 2017
3 maja 2017
Rozpoczęcie roku 2017/18
Niedziela z szarlotką
Dzień Chłopaka 2017
Głośne czytanie
Zbiórka żywności
Dzień Nauczyciela 2017
Ślubowanie 2017
Szkolne Koło Caritas 2018/19
DEN 2018
Ślubowanie 2018
Wolontariat 2019/20
Szkolne prawo
Statut szkoły
Programy
Regulaminy wewnętrzne
Informacje dla rodziców
Wymagania edukacyjne w klasach I-III
Wymagania edukacyjne w klasie IV
Wymagania edukacyjne w klasach V-VI
Wymagania edukacyjne w klasach VII-VIII
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych
Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
Warunki, sposób oraz kryteria oceniania zachowania
Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży
Regulamin dowozów uczniów
Wykaz podręczników szkolnych
Dziennik elektroniczny
Bezpieczeństwo uczniów
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zewnętrznych zagrożeń fizycznych w szkole
Procedury na wypadek wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.
Monitoring wizyjny
Kalendarz szkolny
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Absolwenci
1993/94 - 1999/00
2000/01 - 2009/2010
2010/2011 -
Projekty EFS zrealizowane
Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów
Szkoły Jagiellońskie
Akademia Równych Szans
Przedszkole Równych Szans
Język niemiecki od podstaw
Akademia Małego Smyka
Wiedza Kluczem do sukcesu
Wspólnie Osiagniemy Sukces
Bajkowe Smyki
Projekt EFS aktualnie realizowany
Zapytania ofertowe
ZP. 341.2.1.2020
ZP. 341.2.2.2020
ZP. 341.2.3.2020
Przyjaciele szkoły
Stołówka szkolna
Szkolne Koło Caritas
2018/19
2019/20
Egzamin ósmoklasisty/rekrutacja
egzamin w roku 2018/2019
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2019/20
Rekrutacja
Rok szkolny 2019/20
Informacje ogólne
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
Rekrutacja do klasy I
Rok szkolny 2020/21
Informacje ogólne
Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych
Rekrutacja do klasy I
Programy, projekty 2019/20
Twoje dane - Twoja sprawa
Program dla szkół
Trzymaj Formę
Bieg po zdrowie
Lepsza Szkoła
Akademia Bezpiecznego Puchatka
Kubusiowi Przyjaciele Natury
RSS
Mapa strony