B Szkoła Podstawowa w Chełmcach - Galeria
Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.