Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Statut szkoły


Statut Szkoły Podstawowej w Chełmcach   z dn. 13.10.2017 r. 

z późniejszymi zmianami