Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

egzamin w roku 2018/2019

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać i jest on przeprowadzany w formie pisemnej.


TERMIN EGZAMINU:

1.    język polski 15.04.2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2.    matematyka 16.04.2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3.    język angielski 17.04.2019 r. (środa) – godz. 9:00

Dodatkowy termin egzaminu:

1.    język polski 3.06.2019 r. (poniedziałek)

2.    matematyka 4.06.2019 r. (wtorek)

3.    język angielski 5.06.2019 r. (środa)


INFORMATORY:


Część ogólna informatora


Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego od roku szkolnego 2018/2019


Informator o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019


Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019


KOMUNIKATY:

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2019 r. 

Komunikat o dostosowaniach 2019

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych 2019