Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Warunki, sposób oraz kryteria oceniania zachowania