Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Wymagania edukacyjne w klasach IV-VI

KLASA IV KLASA V KLASA VI
 jp.jpg [120x32]  jp.jpg [120x32]  jp.jpg [120x32]
 1.jpg [120x32]  1.jpg [120x32]  1.jpg [120x32]
 hist.jpg [120x32]  hist.jpg [120x32]  hist.jpg [120x32]
 mat.jpg [120x32]  mat.jpg [120x32]  mat.jpg [120x32]
 prz.jpg [120x32]  prz.jpg [120x32]  prz.jpg [120x32]
 plast.jpg [120x32]  plast.jpg [120x32]  plast.jpg [120x32]
 muz.jpg [120x32]  muz.jpg [120x32]  muz.jpg [120x32]
 rel.jpg [120x32]  rel.jpg [120x32]  rel.jpg [120x32]
 tech.jpg [130x32]  tech.jpg [130x32]  tech.jpg [130x32]
 inf.jpg [150x32]  inf.jpg [150x32]  inf.jpg [150x32]
 wf.jpg [150x32]  wf.jpg [150x32]  wf.jpg [150x32]