Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Stołówka szkolna

   jadlos~1.jpg  

  Do korzystania z posiłków

w stołówce szkolnej uprawnieni są:

- uczniowie wnoszący opłaty indywidualne  

- uczniowie, których dożywianie dofinansowuje GOPS oraz inni sponsorzy

 

Posiłki wydawane są w godzinach od 11.00 do 12.00.

                         Cena obiadu dla ucznia wynosi 2,50 zł.                                                      

  

 

jadlospis2.jpg [266x191]