Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Wyniki 2010

Wyniki SPRAWDZIANU 2010

Średnia kraju wynosi - 24,56 pkt.

województwo - 24,18 pkt,

Kielce - 26,53

powiat kielecki - 23,77

średnia naszej szkoły - 27,70.