Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Wyniki 2008

Analiza wyników - dane szczegółowe

2008 Szkoła Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 28,4 25,8
Najniższy wynik ze sprawdzianu 10 0
Mediana 29 27
Najwyższy wynik ze sprawdzianu 38 40

 

Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 11 1 6
2. bardzo niski 12 - 15 0 0
3. niski 16 - 20 2 12
4. niżej średni 21 - 24 1 6
5. średni 25 - 28 3 18
6. wyżej średni 29 - 31 4 24
7. wysoki 32 - 34 2 12
8. bardzo wysoki 35 - 36 2 12
9. najwyższy 37 - 40 2 12
  17

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE BADANYCH UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Szkoła Kraj
Wynik w procentach
1. Czytanie

 
75,8 75,4
2. Pisanie

 
63,5 57,2
3. Rozumowanie

 
80,9 69,2
4. Korzystanie z informacji

 
69,0 60,7
5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

 
65,4 56,8