Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Wyniki 2007

Analiza wyników - dane szczegółowe

2007 Szkoła Kraj
Wynik w punktach
Średni wynik za test 30,0 26,6
Najniższy wynik ze sprawdzianu 17 0
Mediana 29 28
Najwyższy wynik ze sprawdzianu 40 40

                                      

WYNIKI UCZNIÓW ZE SPRAWDZIANU 2007
Wynik ucznia Liczba Procent
na skali staninowej w punktach uczniów rozwiązujących standardową wersję testu w tej szkole
1. najniższy 0 - 11 0 0
2. bardzo niski 12 - 15 0 0
3. niski 16 - 20 2 8
4. niżej średni 21 - 25 4 16
5. średni 26 - 30 8 32
6. wyżej średni 31 - 33 3 12
7. wysoki 34 - 35 2 8
8. bardzo wysoki 36 - 37 1 4
9. najwyższy 38 - 40 5 20
  25

 

WYNIKI UCZNIÓW W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI BADANYCH SPRAWDZIANEM 2007

 

Umiejętność
(obszar standardów wymagań egzaminacyjnych)
Szkoła Kraj
Wynik w procentach
1. Czytanie

87,2 80,0
2. Pisanie

86,8 64,6
3. Rozumowanie

64,0 60,9
4. Korzystanie z informacji

60,0 66,0
5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce

63,0 57,1