Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Wyniki 2002 - 2007

ŚREDNIE WYNIKI SZKOŁY NA TLE ROZKŁADU WYNIKÓW SZKÓŁ

Z CAŁEGO KRAJU
 

WYNIKI   PUNKTOWE  SZKOŁY  W  ZAKRESIE  UMIEJĘTNOŚCI:

Średni wynik
Czytanie
 2007
2006
2005
2004
2003
Kraju
8,0
7,6
8,2
8,1
7,8
Szkoły
8,7
8,3
8,7
8,5
9,4
Średni wynik
Pisanie
 2007
2006
2005
2004
2003
Kraju
6,5
6,9
6,6
6,9
7,4
Szkoły
8,9
5,8
6,5
7,5
7,4
Średni wynik
Rozumowanie
2007
2006
2005
2004
2003
Kraju
6,1
5,6
7,3
4,6
6,8
Szkoły
6,4
7,8
8,2
5,5
7,8
Średni wynik
Korzystanie z informacji
2007
2006
2005
2004
2003
Kraju
6,6
6,1
7,5
7,5
8,7
Szkoły
6,0
6,7
7,1
7,2
9,7
Średni wynik
    Wykorzystanie wiedzy
w praktyce
 2007
2006
2005
2004
2003
Kraju
5,7
4,9
7,4
4,9
5,8   
Szkoły
6,3
6,7
8,4
6,3
7,4