Przyjazna Szkoła - pracujemy razem jak partnerzy, zachowujemy się jak przyjaciele.

Szkolne prawo

 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny 2017-2022

Roczny program wychowawczo-profilaktyczny